introduce

燕长城是战国时期燕国所筑造。长城东西走向,由内蒙古自治区赤峰市北梁跨越老哈河,进入辽宁省建平县境,经热水乡、烧锅营子乡及二十家子诸乡镇后入内蒙古敖汉旗境内,再转而向东北延伸。