Day 1: Location - Zhengzhou

Day 2: Zhengzhou-Xuchang

Day 3: Xuchang - return to the warm home